تصاویر | اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه‌گِل
تصاویر | اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه‌گِل

خانه قدیمی بوم‌گردی آویشن معروف به خانه آقا بزرگ یکی از جاذبه های گردشگری در روستای “کهن” کوهبنان استان کرمان است.