فیلم | ملخ‌ها به ۱۰۰ کیلومتری تهران رسیدند

رسانه 7: تصاویری از هجوم ملخ ها به شهر ساوه را می بینید.