فیلم | ملخ‌ها به ۱۰۰ کیلومتری تهران رسیدند
فیلم | ملخ‌ها به ۱۰۰ کیلومتری تهران رسیدند

تصاویری از هجوم ملخ ها به شهر ساوه را می بینید.

 

تصاویری از هجوم ملخ ها به شهر ساوه را می بینید.