پیشگیری از بارداری پس از سقط و زایمان درجدول زیر…

 

 

نوع روش مادران شیرده مادران غیر شیرده پس از سقط
قرصهای ترکیبی ال دی و اچ دی و قرصهای تری فازیک(سه مرحله ای) از ۶ ماه پس از زایمان استفاده شود سه هفته پس از زایمان در ۵ روز اول بلافاصله پس از سقط
امپول ترکیبی تزریقی یک ماهه( سیکلوفم) سه هفته پس از زایمان در ۵ روز اول بلافاصله پس از سقط
قرص شیردهی( پروژسترونی) در صورت پریود شدن مادر و تغذیه انحصاری شیرخوار با شیرمادر مصرف قرص ۶ هفته پس از زایمان آغاز شود. و درصورت بازگشت قاعدگی و تغذیه انحصاری با شیرمادر، مصرف قرص باید در ۵ روز اول قاعدگی و ترجیحا روز اول شروع نمود.
آمپولهای تزریقی ( ۳ ماهه) دپو مدروکسی پروژسترون در صورت شروع نشدن پریود مادر و تغذیه انحصاری با شیرمادر، مصرف آمپول ۶ هفته بعد از زایمان آغاز شودو در صورت پریود شدن، تزریق باید در یکی از ۵ روز اول پریود انجام شود. و تا یک هفته از یک روش کمکی مانند کاندوم استفاده شود.  اولین تزریق بلافاصله پس از زایمان و تا سه هفته پس از آن امکان پذیر است و نیازی به برگشت قاعدگی نیست.  در ۵ روز بعد از سقط و پس از فاصله زمانی ( ۵ روز) در صورت منفی بودن تست بارداری
IUD ای یو دی  ۶هفته پس از زایمان طبیعی یا سزارین ۶ هفته پس از زایمان طبیعی یا سزارین در سقط زیر ۱۲ هفته غیر عفونی ۵ روز اول پس از سقط
در سقط زیر ۱۲ هفته عفونی، حداقل ۳ ماه بعد از بهبودی
در موارد سقط بالای ۱۲ هفته، ۶ هفته پس از سقط
لوله بستن زنان پس از زایمان طبیعی و هنگام سزارین
توجه: فاصله زمانی ۴۲-۷ روز پس از زایمان زمان مناسبی برای انجام عمل بستن لوله ها نیست.
 پس از زایمان طبیعی و هنگام سزارین
توجه: فاصله زمانی ۴۲-۷ روز پس از زایمان زمان مناسبی برای انجام عمل بستن لوله ها نیست.
پس از سقط زمان مناسبی برای انجام عمل بستن لوله ها نیست

 

منبع:سایت دکتر مولایی نژاد