آیا می دانید عدد بسیار اول به چه عددی می گویند؟ عدد ۳۷۳ همان عدد مورد نظر است . از هر طرف به آن نگاه کنی عدد اول است اگر یک رقم یک رقم در نظر بگیریم ،هر رقمی یک عدد اول است. همینطور اگر دو رقم د و رقم در نظر بگیریم باز هم […]

آیا می دانید عدد بسیار اول به چه عددی می گویند؟

عدد ۳۷۳ همان عدد مورد نظر است .

از هر طرف به آن نگاه کنی عدد اول است

اگر یک رقم یک رقم در نظر بگیریم ،هر رقمی یک عدد اول است.

همینطور اگر دو رقم د و رقم در نظر بگیریم باز هم اعداد اول داریم.

و خود عدد هم که سه رقمی است نیز عددی اول است.

پس به این عدد ، عدد بسیار اول می گوئیم .

منبع:http://mehrmath.blogfa.com