توهین سرمربی پارس جنوبی روی آنتن زنده!|فیلم
توهین سرمربی پارس جنوبی روی آنتن زنده!|فیلم

توهین عجیب عبدالله ویسی سر مربی پارس جنوبی روی آنتن زنده شبکه خبر را ببینید.