زنی به عشق سعید معروف از ژاپن به ایتالیا و برزیل رفت | فیلم

رسانه 7: یک زن ژاپنی که هوادار سعید معروف است برای تماشای بازی او و حمایت از کاپیتان تیم ملی والیبال، به ایتالیا و برزیل سفر کرد.