تاریخ: ۱۲:۰۲ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
سوالات امتحانی جالب یک استاد دانشگاه از ۹۰، فردوسی‌پور و علی فروغی!

رسانه 7: پای تعطیلی برنامه ۹۰ و عادل فردوسی‌پور به سوالات امتحانی دانشگاه هم باز شد.