مادرم فرشته است … ولی هیچ وقت ندیدم پرواز کند … زیرا به پایش ما را بسته بود … و همه زندگیش را … معذرت میخواهم نیوتن ! … راز جاذبه ” مادر من ” است! معذرت میخواهم ادیسون ! … چرا که ” مادر من ” اولین چراغ زندگی من است! رومئو ! همه […]

مادرم فرشته است …

ولی هیچ وقت ندیدم پرواز کند …

زیرا به پایش ما را بسته بود … و همه زندگیش را …

معذرت میخواهم نیوتن ! … راز جاذبه ” مادر من ” است!

معذرت میخواهم ادیسون ! … چرا که ” مادر من ” اولین چراغ زندگی من است!

رومئو ! همه راه ها به عشق ” مادر من ” ختم می شود!

تقدیم به مادرم
منبع:http://marva915.blogfa.com…