گلایه رامبد جوان از مردم: حق قضاوت نداریم!
گلایه رامبد جوان از مردم: حق قضاوت نداریم!

گلایه های رامبد جوان از مردم درباره قضاوت یکدیگر را می بینید، که به حواشی این روزهای او بی ربط نیست.