مدیر استقلالی از اتهام سوء قصد به یک خانم تبرئه شد
مدیر استقلالی از اتهام سوء قصد به یک خانم تبرئه شد

خلیل زاده عضو هیئت مدیره استقلال تهران از اتهام سوء قصد به یک خانم پیش از این تبرئه شده است.

بحث سوء قصد عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال به جان یک زن در حالی طی دو روز گذشته طی ویدئویی منتشر شد که در آن فیلم خانمی مدعی شده بود به دلیل اینکه از اسماعیل خلیل زاده، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال رشوه نگرفته است، توسط ایادی او چاقو خورده است و پس ازبررسی‌های لازم مرجع قضایی رای به برائت عضو هیئت مدیره استقلال داد و پرونده مختومه شد.خلیل زاده پیش از این در این پرونده تبرئه شده و در دادگاه داوری لنگرودی متهم شده است.

با این وجود پرونده طرفین در دادگستری تهران در حالی پیگیری شده که در نهایت رای دادگاه به نحوی بوده که شکایت این فرد به دلیل اتهامات نادرست و در اختیار نداشتن توجیهات قانونی راه به جایی نبرد و در نهایت این پرونده به سود عضو هیئت مدیره استقلال به پایان رسید، رای صادره قطعی و نهایی است.

///بماند ////مدیر استقلالی از اتهام سوء قصد به یک خانم تبرئه شد

به هر ترتیب اسماعیل خیلی زاده که در حال حاضر در باشگاه استقلال فعالیت دارد در نشست خبری امروز خود این موضوع را به صورت کامل تشریح و شکایت جدیدی را امروز نسبت به این خانم در دادگاه تنظیم کرد.