پراید کیلویی چند؟
پراید کیلویی چند؟

رئیس انجمن خودروسازان با اعلام این که امروز قیمت تمام شده پراید برای شرکت‌های خودروسازی ۳۹ میلیون تومان است

نعمت بخش

نعمت بخش