آموزش دوخت کیف مجلسی فانتزی مدل دکلته

درست کردن آن هم کار سختی نیست. کافیست کمی از خیاطی سر در بیاورید. و اگر بلد هستید الگوی جلو پشت لباس دکلته را مثلا برای سایز تقریبی ۴۰ یا ۴۴ بکشید و یا از الگو های آماده لباس دکلته استفاده کنید. مثلا تصویر زیر را ببینید. من روی قسمتهای لازم برای دوخت کیف روی الگوی لباس دکلته، خطوط قرمز رنگ کشیده ام. ساسون های قرمز دور ریز هستند. بعد دور کادر قرمز را هم برش بزنید.

modelJadidKif-www.mohaddase

الگو از ناحیه ی پهلو یعنی وسط تصویر که یک ساسون هم آنجا است از هم جدا میشود. یعنی جلو از پشت جدا میشود.  سمت کاپ سینه ها برش زده شود. تا از کاپ سینه ی آماده به رنگ پارچه مورد نظرمان که در بازار موجود است و بهتر است ضخامت داشته باشد و ابری باشد، استفاده کنیم. سمت جلوی الگو و سمت پشت الگو را روی دولای بسته پارچه میگذاریم.

dekolte-www.mohaddase

بعد از برش تکه ی جلو و تکه ی پشت، پهلوها و کاپ سینه را در محل خودش میدوزیم. پایین کیف را هم از داخل میدوزیم. سعی کنید برای پارچه اصلی کیف از پارچه ای که ایستایی داشته باشد اسفاده کنید. در انتها با نوار های تزئینی و بندینک های تزئینی و اتصال دو بند برای کیف که با پارچه کیف اصلی آماده کرده ایم، کار را تمام میکنیم. البته اگر آسترکشی کیف را بلد باشید زیباتر خواهد شد. من به صورت کلی و ایده این مدل را توضیح دادم.

modelJadidKif-www.mohaddasemodelJadidKif-www.mohaddase