برای بافتن این قلب های کوچک و توپر٬ مراحل این خودآموز را دنبال کنید.

آموزش بافت قلب سه بعدی با قلاب

آموزش تصویری قلاب بافی قلب سه بعدی

برای بافتن این قلب های کوچک و توپر٬ مراحل این خودآموز را دنبال کنید. این قلب های زیبا برای درست کردن جاکلیدی٬ تزیین میز شام٬ درست کردن خوشبو کننده با گیاه اسطوخدوس و ایده های دیگر به کار می آیند. روز عشق٬ سالگرد ازدواج و یا هر مناسبت دیگری می توانید از این قلب های ببافید و داخل جعبه کادو بیاندازید یا از آن آویزان کنید.

وسایل لازم
میل قلاب بافی

کاموا

اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس
روش بافت
۲ عدد زنجیر ببافید.

رج۱: چهار دانه ساده به دومین زنجیر ببافید و آخرین دانه را به اولی وصل کنید تا گرد شود.

رج ۲: یکی در میان٬ روی یک پایه یکی و روی پایه بعدی ۲ دانه ببافید. در این صورت ۶ دانه خواهید داشت.

رج۳: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۸ دانه خواهید داشت.

رج۴: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۲ دانه خواهید داشت.

رج۵: دو دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۱۶ دانه خواهید داشت.

رج۶: سه  دانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۰ دانه خواهید داشت.

رج۷: چهاردانه ساده٬ یکی دو برابر. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

رج۸: همه را ساده ببافید. اینطوری ۲۴ دانه خواهید داشت.

رج۹: ۶ تا ساده ببافید٬ ۱۲ تا را بگذرید و ۶ تای بعدی را ببافید.

رج۱۰: روی این ۱۲ دانه٬ ساده ببافید و آن را گرد کنید تا یکی از گردی های قلب بیرون بیاید.

رج۱۱: دوباره ۱۲ ساده.

رج ۱۲: روی این حلقه را ببندید.

آموزش تصویری قلاب بافی قلب سه بعدی

داخل قلب را از پنیه٬ اسفنج یا گیاهان معطر پر کنید. و سپس طرف دیگر قلب را ببافید. یعنی رج های ۹ تا ۱۲ را برای طرف دیگر تکرار کنید.

منبع  :ویکی جوان