آموزش بافت کت کوتاه با بافت موتیف آستین‌دار
آموزش بافت کت کوتاه با بافت موتیف آستین‌دار

وسایل مورد نیاز ۴ کلاف نازک قلاب بافی ۱۰۰ گرمی،‌قلاب شماره ۵/۲ طریقه بافت تکه جلو ۴ دانه موتیف را طبق نمونه داده شده بافته و به هم وصل کنید و تا بلندی ۸ دانه موتیف در ردیف ۴ تایی به همدیگر وصل کنید. جهت گودی حلقه آستین از یک سمت کار یک دانه موتیف […]

آموزش بافت موتیف آستین‌دار کت کوتاه دخترانه

وسایل مورد نیاز

۴ کلاف نازک قلاب بافی ۱۰۰ گرمی،‌قلاب شماره ۵/۲

طریقه بافت تکه جلو

۴ دانه موتیف را طبق نمونه داده شده بافته و به هم وصل کنید و تا بلندی ۸ دانه موتیف در ردیف ۴ تایی به همدیگر وصل کنید. جهت گودی حلقه آستین از یک سمت کار یک دانه موتیف را کم کرده و از یک سمت کار نیز جهت اریب یقه یک نصف موتیف بافته و وصل کنید و در رج آخر باید ۲ دانه موتیف و یک نصف موتیف را تا ۲ ردیف ادامه دهید. سمت دیگر تکه جلو را نیز به همین صورت ببافید.

آموزش بافت تکه پشت

۸ دانه موتیف بافته و به همدیگر وصل کنید و تا بلندی ۸ ردیف ادامه دهید جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت یک دانه از موتیفها را کم کنید و بافت را تا دو ردیف ۶ دانه‌ای ادامه دهید.

آموزش بافت آستین

۵ دانه موتیف بافته به همدیگر وصل کرده و تا بلندی ۶ ردیف بافت را ادامه دهید. جهت گودی حلقه آستین از هر دو طرف بافت یک دانه موتیف را کم کنید. در رج بعدی به هر دو طرف بافت یک نصف موتیف وصل کنید که در ردیف آخر فقط دو تا نصف موتیف خواهید داشت. آستین بعدی را هم به همین صورت ببافید. تکه‌های جلو و پشت را از سرشانه‌ها و درزهای کناری به همدیگر وصل کرده و آستینها را نیز به تنه وصل کرده و کار را به پایان برسانید.

آموزش بافت موتیف آستین‌دار کت کوتاه دخترانه

آموزش بافت موتیف

۶ دانه زنجیره بافته شود و سر زنجیره را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید و یک حلقه درست کنید.

دور دوم: داخل حلقه به دست آمده را با ۱۶ پایه بلند پر کنید در آخر ۲ سر پایه بلندها را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید.

دور سوم: ۳ زنجیره بافته یک پایه بلند را رد کرده در پایه بلند دوم با پایه کوتاه وصل کنید. همین کار را تا آخر بافت ادامه دهید که باید ۸ حلقه ۳ زنجیره روی بافت داشته باشید.

دور چهارم: ۲ زنجیره بافته و داخل اولین حلقه ۲ پایه بلند ۴ زنجیره و دوباره ۲ پایه بلند در همان حلقه بافته و با پایه کوتاه در همان جا وصل کنید. ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند و ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند در همان حلقه بافته و با پایه کوتاه در همان جا وصل کنید. به همین صورت که تا آخر باید ۸ گلبرگ داشته باشید که یک در میان وسط یک گلبرگ ۴ دانه زنجیره وسط یک گلبرگ ۲ دانه بافته می‌شود.

آموزش وصل موتیف

یک موتیف را کامل بافتید موتیف بعدی را شروع کنید در رج چهارم موتیف دوم، ۲ زنجیره بافته ۲ پایه بلند بافته از ۴ دانه زنجیره وسط پایه بلندهای موتیف اول ۲ زنجیره بافته و ۲ تا موتیف را پشت به هم روی هم قرار داده و ۲ زنجیره را به وسط حلقه ۴ زنجیره موتیف اول با پایه کوتاه وصل کنید دوباره ۲ زنجیره و ۲ پایه بلند در اولین حلقه و با پایه کوتاه در همان جا وصل کنید. یک بار دیگر این کار را انجام دهید و هر موتیف از دو حلقه به همدیگر وصل می‌شوند تا آخر تمام موتیف‌ها را به همین صورت به همدیگر وصل کنید. در آخر هر یقه و آستینها را حاشیه بافی کنید. کت بسیار زیبا و شیکی است، ببافید و مورد استفاده قرار دهید.موفق باشید.

کت بلند با بافت موتیف بدون آستین ترمه

وسایل مورد نیاز

۹ کلاف ۱۰۰ گرمی دو رنگ، قلاب شماره ۵/۳

طریقه بافت

طریقه بافت این کت نیز مانند کت کوتاه با بافت موتیف است بافت با بلندی دلخواه ادامه داده جهت گودی حلقه آستین یک نصف موتیف وصل کرده و جهت گودی یقه نیز از سمت دیگر بافت یک نصف موتیف را بافته و وصل کرده شود و تا ۲ ردیف جهت بلندی حلقه آستین ادامه دهید تکه دیگر جلو و پشت را نیز به همین صورت ببافید بعد از سرشانه و کناره‌ها به همدیگر وصل کنید.

آموزش بافت یقه

از گودی یقه دور تا دور موتیف کامل وصل کرده و تا بلندی ۴ ردیف ادامه دهید و درز بالای کلاه را به همدیگر وصل کنید. جهت زیباتر شدن بافت در پایان کار دور تا دور حاشیه بافی کنید. موفق باشید.

منبع :ویکی جوان