آموزش و الگوی خیاطی دوخت کلاه عروس

آموزش خیاطی دوخت کلاه عروس

آموزش خیاطی دوخت کلاه عروس

کلاه را بر روی پارچه قرار داده و اطراف لبۀ آن را به اندازۀ پهنای لبه+ ۵/۲ سانتی‌متر علامتگذاری کنید. دایره کشیده شده را قیچی کنید.

آموزش خیاطی دوخت کلاه عروس

۱-کلاه را بر روی پارچه قرار داده و اطراف لبۀ آن را به اندازۀ پهنای لبه+ ۵/۲ سانتی‌متر علامتگذاری کنید. دایره کشیده شده را قیچی کنید.

آموزش خیاطی دوخت کلاه عروس

۲-وسط دایره  بریده شده را به اندازه دایره تاج کلاه علامت زده، ببرید.

آموزش خیاطی دوخت کلاه عروس

۳-دور تا دور لبۀ بیرونی کلاه را نواری به پهنای ۳ سانتی متر بدوزید. از داخل این نوار سیمی مفتولی برای حالت و فرم دادن لبه کلاه رد کرده، انتهای آنرا محکم کنید.

۴-همه اضافات پارچه را از داخل کلاه به روی کلاه آورده ، سنجاق بزنید. لبه داخلی کلاه را با دست کوک بزنید. (جهت پاکدوزی این قسمت می توانید روی اضافات پارچه را نوار بدوزید.)

آموزش خیاطی دوخت کلاه عروس

۵- لبه رویی کلاه را به صورت پیلی‌های مرتب و کنار هم شکل داده و با سنجاق ثابت نمایید. (جهت پیلی ها به یک طرف باشد)

۶-برای روکش کردن تاج کلاه، از وسط برامدگی  تا روی پیلی ها را اندازه بزنید.( با اضافه درز ۲ سانتی متر).سپس دایره ای با شعاع اندازه بدست آمده برش بزنیدو مرکزدایره را روی تاج کلاه بگذارید ،اضافات را۲ سانتی مترزیر داده ، به صورت پیلی های مرتب بست بزنید ، ( برای تزیین و پوشاندن اضافات درز ، می توانید روی پیلیها را گلهای گیپور سنگ دوزی شده بدوزید.

منبع :ویکی جوان