فیلم/ نظر تند مهران مدیری درباره فیلم های رضا عطاران
فیلم/ نظر تند مهران مدیری درباره فیلم های رضا عطاران
فیلم/ نظر تند مهران مدیری درباره فیلم های رضا عطاران

فیلم/ نظر تند مهران مدیری درباره فیلم های رضا عطاران / فیلم هایش چرک است