کودک از فاصله­۲۰تا ۲۵سانتیمتری می­تواند اشیا را ببیند اما نمی­تواند جزئیات و تمام طیف رنگی را تشخیص دهد. • اشیا را به آرامی و در فواصل کوتاه با چشمان خود دنبال می کند. •وقتی که یک نفر با کودک صحبت میکند و به سرگرم کردن او میپردازد، او حالتهای ساده ی  صورت را تقلید می […]

کودک از فاصله­۲۰تا ۲۵سانتیمتری می­تواند اشیا را ببیند اما نمی­تواند جزئیات و تمام طیف رنگی را تشخیص دهد.

• اشیا را به آرامی و در فواصل کوتاه با چشمان خود دنبال می کند.

•وقتی که یک نفر با کودک صحبت میکند و به سرگرم کردن او میپردازد، او حالتهای ساده ی  صورت را تقلید می کند.

• با صداهای بلند یا غیر منتظره از جا میپرد.