اشیایی با بافت های مختلف تهیه کنید و تکه پارچه هایی از جنس مخمل ساده یا کبریتی، پرها یا تکه اسفنجی که با آب گرم نم زده باشید را می توان استفاده کردشی ء مورد نظر را به آرامی روی پوست کودک بمالید و واکنش او را تماشا کنید…

اشیایی با بافت های مختلف تهیه کنید و تکه پارچه هایی از جنس مخمل ساده یا کبریتی، پرها یا تکه اسفنجی که با آب گرم نم زده باشید را می توان استفاده کردشی ء مورد نظر را به آرامی روی پوست کودک بمالید و واکنش او را تماشا کنید، یک بار دیگر این کار را با بافت متفاوت امتحان کنید. از حالات کودک متوجه می شوید که کدام یک را ترجیح می دهد.این بازی است که می تواند ماهها او را سرگرم کند. گاهی اوقات پس از   ۹ ماهگی  ممکن است اسباب بازی پارچه ای را پیدا کرده و به سمت شما دراز کند. یعنی بخواهد که با آن او را غلغلک بدهید