زمانیکه کودک شما به پشت خوابیده است، با پاهای او کمی بازی کنید. پاهای او را با دست بگیرید و به شکل پدال زدن به دوچرخه آنها را به آرامی حرکت دهید…

 زمانیکه کودک شما به پشت خوابیده است، با پاهای او کمی بازی کنید. پاهای او را با دست بگیرید و به شکل پدال زدن به دوچرخه آنها را به آرامی حرکت دهید. می توانید با دستهای او نرمشهاییی نیز انجام دهید. دستها را از کناره های پهلو به آرامی حرکت داده و به سمت سر کودک بالا ببرید. در حین انجام اینکار برای کودک خود آواز بخوانید و با او صحبت کنید.

 به مادران عزیز که می خواهند شیر خود را بدوشند توصیه شده است در جایی خلوت و آرام مدتی بماند. کودک را در آغوش گرفته به طوریکه تماس پوستی با او داشته باشد یا به عکس کودک نگاه کند.نوشیدنی گرم بنوشد اما قهوه نباشد. پستان را گرم کند. پستان را به آرامی به طرف نوک پستان ماساژ دهد. اگر کسی در اینکار به مادر کمک می کند بهتر است در این زمان پشت او را دست بکشد. اگر از شیردوش برای اینکار استفاده می شود،  بعد از هر بار استفاده شیردوش شسته شود.

 

منبع:نی نی سایت