هنگامیکه کودک کنترل خود روی تمام بدنش را بدست می آورد دوست دارد بازی کند و محبوب ترین بازی برای او در این سن معلق ماندن در هوا یا بازی پرواز است…

 بالا، بالا و دور شدن

هنگامیکه کودک کنترل خود روی تمام بدنش را بدست می آورد دوست دارد بازی کند و محبوب ترین بازی برای او در این سن معلق ماندن در هوا یا بازی پرواز است. ابتدا روی زمین بنشینید و زانوهای خود را خم کنید. کودک را با شکم روی ساق پاهای خود قرار دهید. کودک را محکم با دو دست گرفته سپس دراز کشیده و بطور همزمان لحظه ساق پاهای خود را همراه با کودک را بالا بیاورید و دراین هنگام بگویید هواپیما بالا بالا و دور میشه

 در احادیث، علت بسیاری از ناهنجاریها، تجاوزها، ظلمها و حتی گوش ندادن لشگر دشمن در صحرای کربلا به سخنان امام حسین و حمله به آن حضرت بزرگوار، لقمه حرام معرفی شده است. لذا کسب حلال و پرداخت خمس و زکات و استفاده مادر از غذاهای طاهر و  پاکیزه از جهت ظاهری و باطنی، همگی در ایجاد و پرورش فرزندان صالح نقش بسزایی دارند.

 

منبع:نی نی سایت