پس از گذراندن ۹ ماه در رحم نوزادان اغلب دوست دارند خود را جمع کنند بله یعنی همان وضعیت جنینی. نرمش های کششی آرام می تواند به کودک کمک کند تا از داشتن دستها و پاهای کوچکش آگاه شود…

پس از گذراندن ۹ ماه در رحم نوزادان اغلب دوست دارند خود را جمع کنند بله یعنی همان وضعیت جنینی. نرمش های کششی آرام می تواند به کودک کمک کند تا از داشتن دستها و پاهای کوچکش آگاه شود. کودک را به پشت روی تخت خواب، میز مخصوص وسایل بچه یا زمین بخوابانید،  به آرامی دستهایش را به سمت بالای سرش بکشید و سپس پایین بیاورید. نرمش را با بالا آوردن یک دست و کشیدن دست دیگر در امتداد بدن ادامه دهید. سپس در حالی که پای طرف مخالف را با دقت دراز می کنید، یک دست او را بالا ببرید.