کودک احتمالا می تواند از فاصله نزدیک همه چیز را به اندازه شما به خوبی ببیند. اما توانایی او در گرفتن اشیا با توانایی شما قابل مقایسه نیست…

 ضربه زدن به اسباب بازی

کودکتان احتمالا می تواند از فاصله نزدیک همه چیز را به اندازه شما به خوبی ببیند. اما توانایی او در گرفتن اشیا با توانایی شما قابل  مقایسه نیست. برای افزایش این توانایی یک اسباب بازی پارچه ای یا یک دندان گیر را از یک روبانی با یک رنگ روشن آویزان کرده و آن را جلوی کودک نگه دارید و از سمتی به سمت دیگر حرکت دهید و کاری کنید که او دستش را دراز کند. هر بار که دستش به اسباب بازی می رسد، به آن ضربه می زند یا آن را می گیردف او را تشویق کنید. اما هرگز کودکتان را با این روبان طویل که ممکن است سلامتی او را به خطر بیندازد تنها نگذارید.