محمدرضا حیاتی، در یک برنامه اینترنتی درباره اشتباهات و سوتی‌هایش در اخبار توضیح داد.


محمدرضا حیاتی، در یک برنامه اینترنتی درباره اشتباهات و سوتی‌هایش در اخبار توضیح داد.