کودک در ۳ ماهگی، آنقدر با حالتهای صورت آشنا شده که به خنده ها واکنش نشان می دهد. همچنین می تواند تفاوت بین صورتهایی را که دوست دارد و آنهایی که آشنا نیستند را نشان دهد…

چهره های آشنا

رسانه ۷ –  کودک در ۳ ماهگی،  با حالتهای صورت آشنا شده به خنده ها واکنش نشان می دهد. او می تواند تفاوت بین صورتهایی را که دوست دارد و آنهایی که آشنا نیستند را نشان دهد. به همین دلیل کودک شما وقتی در آغوش فرد دیگری قرار می گیرد به دقت به شما نگاه می کند. اما به دوستانتان فقط نگاه سردی می اندازد. باز به همین خاطر است که به هنگام صبح، وقتی از بالای نرده های تختش به او نگاه می کنید تمام بدنش را از خوشحالی تکان می دهد و به خود می لولد. او صورت شما را می شناسد و عاشقانه دوست دارد. تماشای مجموعه ای مشتمل بر عکس های زیادی ( خودتان درست کنید یا در آلبومی قرار دهید) از فراد خانواده موجب می شود تا کودک با چهره های متفاوت و حالت های عاطفی موجود در هر کدام آنها آشنا شود. حتی ممکن است متوجه شوید به برخی از آنها علاقه بیشتری نشان دهد. مثلا پسر بچه ای خوشحال که یک عروسک پشمالو را در آغوش گرفته باشد. یا چهره معصوم پدر با یک کلاه ماهی گیری.