کودک بین ۶ تا ۹ ماه اغلب از اینکه توی وان نشسته و بازی آب می کند، می ترسد. وان را پر از آب نیمه گرم کرده و کودک را روی یک زیرانداز ( مخصوص وان حمام) که لیز نخورد بنشانید. او را برای لگد زدن به آب تشویق کنید…

رقص پا در حمام

     رسانه ۷ –  اکثر کودکان، داخل آب درست مثل اردکی هستند که در آب افتاده باشد. اما روشهای بسیاری وجود دارد که بتوانید حمام کردن را برای کودک خود به ساعاتی خوش تبدیل کنید. کودک بین ۶ تا ۹ ماه اغلب از اینکه توی وان نشسته و آب بازی می کند، می ترسد.
وان را پر از آب نیمه گرم کرده و کودک را روی یک زیرانداز ( مخصوص وان حمام) که لیز نخورد بنشانید. او را برای لگد زدن به آب تشویق کنید. یا اینکار را انجام دهید تا او نیز به طور طبیعی این کار را انجام دهد. یا می توانید با گرفتن پاهایش حرکت لگد زدن را آرام برایش انجام دهید. همچنین می توانید زیر بغل کودک را بگیرید، به طوریکه سرشانه هایش بیرون از آب و از کمر به پایین او داخل آب باشد. او در این حالت نیز می تواند با دستهایش آب بازی کند. برایش شعری بخوانید تا با هیجان بیشتری لگد بزند و آب را پرتاب کند و بازی با شادی بیشتری همراه شود.
منبع:نی نی سایت