) جهت کمک به کودک جهت استفاده کردن از هر دو دست، یک اسباب بازی کوچک را در دستش قرار دهید، بگذارید مدتی با آن بازی کندسپس اسباب بازی دیگری را بالای همان دست نگه دارید…

استفاده به نوبت از دستها

رسانه ۷ – اکنون کودک شما به راحتی می تواند اشیا را بگیرد و در دست خود نگه دارد، چه فیل عروسکی مورد علاقه اش باشد چه دسته ای از موی شما. اما ممکن است هنوز تسلط کافی برای انتقال جسم از دستی به دست دیگر را نداشته باشد. زیرا این کار مستلزم حرکت هر دو دست در یک زمان است . ( احتمالا حین انجام اینکار جسم را از دست خود می اندازد) جهت کمک به کودک جهت استفاده کردن از هر دو دست، یک اسباب بازی کوچک را در دستش قرار دهید، بگذارید مدتی با آن بازی کندسپس اسباب بازی دیگری را بالای همان دست نگه دارید او را تشویق کنید تا اسباب بازی اول را به دست دیگرش بدهد، به جای اینکه آن را بیاندازد. پاداش او برای انجام این عمل زیرکانه ،  این است که توانسته در یک لحظه دو اسباب بازی را در دو دستش بگیرد.

منبع:نی نی سایت