کودک هنوز آمادگی کافی برای بازی های ((گرفتنی)) را ندارد، اما بینهایت از بازی برو بیار خوشحال می شود…

چهار دست و پا راه رفتن و گرفتن توپ

رسانه ۷ – کودک هنوز آمادگی کافی برای بازی های ((گرفتنی)) را ندارد، اما بینهایت از بازی برو بیار خوشحال می شود. یک توپ بادی متوسط یا یک توپ پلاستیکی یا پارچه ای بزرگ را کمی آنطرف تر از دسترس کودک بغلتانید. تا او به سمت آن حرکت کرده و آن را بگیرد. یا توپ را مستقیما به سمت کودک بفرستید تا بتواند به کمک دستهایش آن را متوقف کند. توجه: اگر مقداری از باد توپ را کم کنید او راحتتر می تواند به آن چنگ انداخته و در دستش بگیرد.
منبع:نی نی سایت