بوسیله اجرای جدیدی از نورها چشمهای کودک خود را با پدیده جدید آشنا کنید…

نور را دنبال کن

رسانه ۷ – بوسیله اجرای جدیدی از نورها چشمهای کودک خود را با پدیده جدید آشنا کنید. یک دستمال کاغذی با رنگ روشن یا یک روسری را روی انتهای یک چراغ قوه بگذارید و دور آن را با چسب نواری پهن محکم کنید( مطمئن شوید که کودک نمی تواند نوار چسب را بردارد) سپس دایره های نورانی را روی سقف، اسباب بازیهای کودک و دیوار حرکت دهید. چراغ را سریع خاموش و روشن کنید با نور آن شکلهایی درست کنید و یا نور آن را بین دو جسم عقب و جلو ببرید و در همین حال با کودک صحبت کنید. مثلا بگویید نور کجاست؟ آهان اینجاست. روی توپ است.

منبع:نی نی سایت