در تصویر زیر جاده کرمان – گلباف را می‌بینید که به صاف‌ترین جاده ایران معروف است.