به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد.

 

4179 پسری که خود را شبیه عروسک کرد! +عکس

رسانه ۷ – به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد.

اسم: بدر

سن:۲۵

شهرت: باربی

متولد:کویت

4180 پسری که خود را شبیه عروسک کرد! +عکس

 

منبع:میهن فال