با دادن وسایلی شبیه وسایل بزرگترها اما در اندازه کوچکتر مثل جارو، فرچه، جعبه ابزار، سبد خرید، کالسکه و ….به کودک را به دنیای بزرگترها علاقه مند کنید…

من هم می توانم

احتمالا دیده اید که کودک ۹ ماه شما، ادای شما درآورده باشد. مثلا وقتیکه خانه را تمیز می کنید، او هم ضرباتی به کف زمین می زند و یا هنگامیکه آشپزی می کنید، او نیز یک قاشق چوبی را در کاسه ای حرکت می دهد.

با دادن وسایلی شبیه وسایل بزرگترها اما در اندازه کوچکتر مثل جارو، فرچه، جعبه ابزار، سبد خرید، کالسکه و ….به کودک را به دنیای بزرگترها علاقه مند کنید. اگر راه رفتن را یاد گرفته است می توانید به او نشان دهید که چطور عروسک یا سگ مخملی خود را با کالسکه به گردش ببرد. شاید هنوز هماهنگی لازم را نداشته باشد ولی این کارها اولین تجربیات او از بازی های تقلید کردنی است. فعالیتی که او را در دوران نوپایی و تا قبل از شروع مدرسه به شدت مشغول خواهد کرد.