یک سنتور چوبی مخصوص کودکان ۳ سال به پایین به او امکان می دهد تا آهنگ خود را بسازد. مهم نیست که چکش را روی کدام کلید می زند…

سنتور چوبی ساده

رسانه ۷ – ذوق موسیقی کودک شما، نباید در اسباب بازیهای ابتدایی مانند جغجغه، زنگوله یا اسباب بازیهای بادی محدود شود. یک سنتور چوبی مخصوص کودکان ۳ سال به پایین به او امکان می دهد تا آهنگ خود را بسازد. مهم نیست که چکش را روی کدام کلید می زند. انجام این عمل می تواند او را با گامهای موسیقی آشنا کند. در صورتیکه بالا رفتن نتها و در مسیر برگشت پایین آمدن آنها را به یاد بدهید.
طبل نیز وسیله ای بسیار عالی برای کودک است تا بتواند تمام ریتمهای درون خود را بیرون بریزد.