با خریدن یا درست کردن کتابی با استفاده از وسایل موجود در اطراف خود، غریزه کودک را ارضا کنید…

 کتاب بازی

رسانه ۷ –آیا کودک شما با ورق زدن کتابها، بهم ریختن لباسها و بیرون ریختن آنها از کمد، خود را مشغول می کند؟ در این صورت می توانید با خریدن یا درست کردن کتابی با استفاده از وسایل موجود در اطراف خود، این غریزه کودک را ارضا کنید. فقط می بایست تعدادی عکس ( از روزنامه یا کارت پستال ) برای دیدن، بافت هایی با جنس های مختلف ( پنبه های توپی، پر، پارچه مخمل راه کبریتی، کاغذ فویل آلمینیوم چروک خورده یا کاغذ آدامس ) برای لمس کردن، نوارهایی برای بهم ریختن،  کارتهای قدیمی برای باز کردن و دیدن، را جمع آوری کنید همه را با چسب روی صفحات مقوایی بچسبانید و سپس بوسیله تکه های روبان به هم وصل کنید.

مبع:نی نی سایت