ابتدا به کودک نشان دهید که چگونه می تواند حلقه ها را از روی محور بردارد. در واقع بازی را از این مرحله شروع کنید زیرا ساده تر از مرحله انداختن حلقه ها به دور محور می باشد…

یادگیری اندازه ها

برخی از اسباب بازیها هرگز قدیمی نمی شوند. حلقه های اسباب بازی هنوز هم برای کودکان به همان اندازه  کودکان نسل قدیم جذاب هستند. می توانید یک سری چوبی یا پلاستیکی از این حلقه ها را خریداری کنید و یا خودتان درست کنید. اغلب سری بزرگ آنها ( مثلا حلقه های پلاستیکی بزرگ) راحت تر هستندو بچه های بزرگتر که مهارتهای حرکتی ظریف آنها رشد بیشتری کرده است می توانند حلقه ها را روی محورهای بزرگتر بیاندازند.

رسانه ۷ –ابتدا به کودک نشان دهید که چگونه می تواند حلقه ها را از روی محور بردارد. در واقع بازی را از این مرحله شروع کنید زیرا ساده تر از مرحله انداختن حلقه ها به دور محور می باشد.اگر می بینید که او اسباب بازی را برمی دارد، واژگون می کند و وسط اتاق می ریزد اصلا تعجب نکنید زیرا او ساده ترین راه برای حل این مشکل را انتخاب کرده است.

روی هم گذاشتن حلقه ها به ترتیب اندازه آنها فعالیتی است که کودک در ۲ سالگی توانایی انجام آن را دارد. تا آن زمان اجازه دهید کودک فقط گذاشتن و برداشتن حلقه ها را از دور محور انجام دهد. ترتیب آنها اهمیتی ندارد.

منبع:نی نی سایت