تعدادی فنجان پلاستیکی، جغجغه، مکعب های چوبی و عروسکهای مخملی را روی سینی صندلی کودک قرار دهید. سپس در نزدیکی صندلی روی زمین بنشینید و کاری کنید که او وسایل را یا به دست شما بدهد یا پرت کند…

بازی و اسباب بازی برای کودک یک تا یک و نیم ساله

یادگیری علت و معلول

رسانه ۷ –این واقعیتی است که اکثر بچه های بزرگتر آن را دوست دارند اشیا را از بالا به پایین بیاندازند. شما بزرگترها می توانید این عادت کودکان را به نوعی بازی و سرگرمی تبدیل کنید. تعدادی فنجان پلاستیکی، جغجغه، مکعب های چوبی و عروسکهای مخملی را روی سینی صندلی کودک قرار دهید. سپس در نزدیکی صندلی روی زمین بنشینید و کاری کنید که او وسایل را یا به دست شما بدهد یا پرت کند. می توانید برای مزه دادن به بازی با صدایی آهنگین بگویید: (( آاهان )) یا (( ایناهاش )) و یا چگونگی حرکت اسباب بازی را تکرار کنید: (( بالا، پایین ))
منبع:نی نی سایت