ردیابی، ادراک، ترس، فشار زبان و …
چون نوزاد کنترل محدودی بر بدنش دارد، طبیعت او را به مهارت های حفظ بقا مجهز کرده است…

ردیابی، ادراک، ترس، فشار زبان و …

 رسانه ۷ –چون نوزاد کنترل محدودی بر بدنش دارد، طبیعت او را به مهارت های حفظ بقا مجهز کرده است. با وجود اینکه این واکنش ها ضروری هستند اما ممکن است باعث شوند نوزاد به شکل مجموعه ای از اعصاب که در زمان های عجیب خودش را می کشد، لگد می زند و حرکات تند و سریع انجام می دهد، به نظر برسد اما این واکنش ها در واقع نشانه این است که همه چیز به خوبی کار می کند. بسیاری از این پاسخ های اولیه طی چند ماه آینده و با سازمان یافتگی بیشتر بدن و عدم نیاز نوزاد به این واکنش ها ناپدید خواهند شد. در این مدت می توانید با انجام این بازی های جالب و سرگرم کننده رشد نوزاد را بررسی کنید.

واکنش ردیابی :

ببینید : یک طرف گونه نوزاد را با انگشتان یا سینه خودتان نوازش کنید و او سرش را به همان سمت برمی گرداند و شروع به حرکات مکیدن با دهانش می کند. این ابتدایی ترین غریزه بقا می تواند کمک بزرگی به مادران به برای آموزش مکیدن سینه به نوزاد باشد.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : در حدود چهارماهگی

واکنش مورو (وحشت زدگی) :

ببینید : نوزاد را برای چند ثانیه به صورت عمودی بنشانید در حالی که به آرامی و با دستهایتان زیر بازوهایش را گرفته اید به صورتی که با انگشتانتان از گردن نوزاد محافظت می کنید و بعد به طور ناگهانی اما بسیار آرام کمی کمرش را به سمت پایین خم کنید. نوزاد بازوها ها و پاهایش را باز می کند و گردنش را می کشد، به شکلی که انگار می خواهد بگوید : “مرا بلند کن!” صداهای بلند و ناگهانی هم می توانند منجر به این واکنش شوند و حتی اگر خیلی وحشت زده شود ممکن است گریه کند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : در حدود دو ماهگی

واکنش راه رفتن (گام برداشتن) :

 ببینید : در حالی که پاهای نوزاد آویزان است، او را از زیربغلش بگیرید و در همین حالت او را کمی پایین ببرید تا جایی که انگشتان پایش زمین را لمس کند. در این وضعیت او باید به سرعت یک پایش را جلوی پای دیگر قرار دهد و شروع به راه رفتن در جا بکند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : در حدود دوماهگی

واکنش چنگ زدن :

ببینید : کف دست نوزاد را با انگشتانتان نوازش کنید. او به سرعت انگشت شما را به شدتی می گیرد که ممکن است مجبور شوید انگشتان کوچک نوزاد را باز کنید. این روش نوزاد برای نزدیک نگه داشتن شما و تلاشی است برای داشتن بیشترین ارتباط پوستی که می تواند برقرار کند. اگر کف پای کودک را نوازش کنید به همان شیوه قبل انگشتان پایش را جمع می کند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : به تدریج و از حدود سه ماهگی

واکنش تونیک گردن :

ببینید : وقتی نوزاد روی پشتش دراز کشیده است به آرامی سرش را به سمت راست برگردانید. بازوی راست او مقابلش باز می شود و بازوی دیگرش را بالای سرش بلند می کند. اگر سرش را به سمت چپ بچرخانید، او دقیقا همین کار را در جهت مخالف انجام می دهد. پزشکان به طور دقیق نمی دانند که این واکنش با چه هدفی انجام می شود اما به نوزاد کمک می کند روی دستی که مقابلش است تمرکز کند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : بین چهار تا پنج ماهگی

 

واکنش ایستادن : 

ببینید : به آرامی یک ملحفه روی صورت نوزاد بیندازید. او به طور خودکار سرش را از سمتی به سمت دیگر می برد و دستانش را تا زمانی که ملحفه از روی صورتش بیفتد، در هوا تکان می دهد. این واکنش راهی برای حفاظت از خود است. با بزرگتر شدن کودک و در صورت لزوم این واکنش تکامل پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال، وقتی کودک نشستن را یاد می گیرد به طور اتوماتیک برای جلوگیری از افتادن دست هایش را به سمت بیرون باز می کند تا خودش را کنترل کند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : در حدود پایان یکسالگی و با پیشرفت کنترل و قدرت ماهیچه ای

واکنش فشار زبان : 

ببینید : با یک قاشق نوک زبان نوزاد را لمس کنید و ببینید چطور زبانش را به سمت عقب برمی گرداند. این واکنش از خفگی او بر اثر ورود اشیا خارجی جلوگیری می کند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : بین چهار تا شش ماهگی چون تا پیش از آن نوزاد به غذای جامد نیازی ندارد که البته این وضعیت در شرایط نادری که بیماری رفلاکس معده- مری وجود دارد، صادق نیست که در این شرایط پزشکان میزان کمی از شیرخشک به همراه غلات برنج در شیشه را پیشنهاد می کنند.

واکنش روگرداندن :

ببینید : وقتی نوزاد راضی و خشنود در ننو خود نشسته است، صورتتان را به طور غیرمنتظره به او نزدیک کنید. نوزاد برای محافظت از خودش، صورتش را به سمت دیگر برمی گرداند. این واکنش با نزدیک شدن اشیا هم اتفاق می افتد تا از اصابت آن جلوگیری کند.

این واکنش چه زمانی ناپدید می شود : خوشبختانه این واکنش در تمام طول زندگی وجود خواهد داشت.

هیئت تحریریه نی نی سایت