* ۱ – دور سر  رو از قسمت پیشانی اندازه بگیرین . با کاموایی که نخ نرم و ظریفی داشته باشه و با ۸ دانه سرانداز ، کارو شروع کنین . * ۲ – با کشباف یکی زیر ویکی رو ، تا ۵ رج  ببافین . * ۳ –  رج ششم   ۳ دانه اول کشباف […]

 * ۱ – دور سر  رو از قسمت پیشانی اندازه بگیرین .


با کاموایی که نخ نرم و ظریفی داشته باشه و با ۸ دانه سرانداز ، کارو شروع کنین .

* ۲ – با کشباف یکی زیر ویکی رو ، تا ۵ رج  ببافین .

* ۳ –  رج ششم   ۳ دانه اول کشباف ببافین  و

برای جا دکمه  دو دانه پی در پی کور کنین .

*۴ – رج برگشت ؛ جای خالی  ۲ دانۀ وسط رو ( جا دکمه )

با سر انداختن ۲ دانۀ دیگه  جبران کنین

* ۵ –  ۴ دانه اول کشبافی بشه  + یک ژته + ۴ دانۀ بعدی هم کشبافی بشه .

برای اینکه پهنای پیشانی بند در قسمت شروع بافت ، زیاد بشه  باید ژته بندازیم و

باز در طرف دیگۀ پیشانی بند باید پهناش کم بشه که باید در وسط کار ، دانه کم کنیم .

(  دانه کم کردن = دو تا یکی یا همون دانه  کور کردن )

* ۶ – چهار  دانه اول کشبافی بشه  + با توجه به دانۀ قبلی اگه رو باشه یا زیر ؛

ژته رو باید برعکسش ببافین تا حالت یکی زیر و یکی رو به هم نخوره .

درضمن  ژته  را  باید تابیده ببافین تا توری نشه  .

+  در این رج هم باید حالا یک ژته بیاندازین +  ۴ دانۀ آخری رج رو کشبافی کنین .

این ژته هم باید در رج بعدی مثل ژتۀ اول و با رعایت همون نکات بافته بشه .

* ۷ – این رج ۵ دانۀ اول کشبافی بشه + یک ژته +  ۵ دانۀ بعدی کشبافی بشه .

* ۸ – تکرار رج چهارم و پنجم با هر رج یک دانه ای که اضافه می شه ؛ تا حدی که

تعداد دانه ها به ۲۸ عدد برسه . بعد از این دیگه بوسیلۀ ژته دانه اضافه نکنین .

* ۹ – حدود ۱۰ رج کشباف رو بدون ژته انداختن ادامه بدین .

* ۱۰ –  مثل پیشانی بند شماره (۱) دانه ها رو به دو قسمت تقسیم کنین و

یک قسمت رو در سنجاق قفلی کرده و یک قسمت دیگه رو ، حدود ۱۰ سانتیمتر ببافین .

باز این قسمت رو در سنجاق قفلی کرده و قسمت دوم رو ۱۰ سانت ببافین .

رو هم ضربدری رد کردن و نوع بافتشون هم مث مدل شماره (۱) رعایت کنین .

* ۱۱-  طرف دیگه پیشانی بند  هم باید تا حدود  ۱۰ سانت  کشبافی کنین .

* ۱۲ –  تعداد ۱۲ دانه رو کشبافی کنین  و دانه های ۱۳  و ۱۴ را

با هم ببافین تا یکش کم بشه .  بقیه دانه های روی میل  ، باید کشبافی بشن .

* ۱۳ – در رج برگشت  هم تعداد ۱۲ دانه رو کشبافی و

دانه های ۱۳ و ۱۴ رو باهم  ببافین .

* ۱۴ –   تعداد ۱۱  دانه کشبافی بشه و دانه های ۱۲ و ۱۳ رو با

هم ببافین تا باز یکیش کم بشه .

بقیه دانه ها کشبافی بشه . و باز در پشت میل  ۱۱ دانه کشبافی و

دوتا یکی کردن رو دارین .

* ۱۵ –  هر رج یه دونه کم می شه تا به  ۸ دانه می رسه  و

۵ رج با همین تعداد می بافیم و بعد همه کور می شن .

* ۱۶ – اگه پیشانی بند برای اندازه هاتون کوتاهه ؛

می تونین  نخ رو به قسمت جا دکمه گره بزنین و  با کمک میل قلاب بافی و

بافتن چند سانت زنجیره قلاب و حلقه درست کردن ؛

اونو مثل یه بندک بندازین دور دکمه طرف دیگه .

* ۱۷ – اگه پیشانی بند براتون گشاد از کار دراومده که

فقط باید دکمه مورد نظرتونو کمی جلوتر بدوزین .

منبع :بافتنی های مامان اعظم