پیشانی بند مدل ” ضربدری یا تابیده


 

“سینوس ها” فضاهای خالی پُر از هوا هستند که در قسمت جلوی جمجمه

در استخوان های سر و صورت قرار دارند.

عفونت یا التهاب مخاط های پوشاننده این فضاها را “سینوزیت” می‌گویند.

بیماری مزمن ودردناکی که گاه آرامش ما را مختل می کنه .

باید برای آقایانی که از پوشیدن کلاه دل خوشی ندارن

به فکر راه چاره ای بود تا در این هوای سرد صدمه نبینن


*۱ – ۲۴ دانه سر انداز داریم و اینو رج اول حساب می کنیم .
* ۲ _   رج دوم  را  با ۳ تا زیر و  ۱ رو – ۳ تا زیر و  ۱ رو – ۳ تا زیر و  (۲) رو !!!

 ۳ تا زیر و  ۱ رو  – ۳ تا زیر و  ۱ رو  – ۳ تا آخر رج  هم  زیر  می بافین .


* ۳ –  دور تا دور پیشانی را اندازه گرفته و به ۳ تقسیم می کنید .

به اندازۀ قسمت اول را به بافت کشبافتون ادامه می دین .

( اگر دور سرتون از قسمت پیشانی  ۵۸  سانتیمتر باشه ،

یک سومش حدوداً ۱۹ سانت می شه .

پس ۱۹ سانت اول رو به کشباف ادامه می دین .)


* ۴ –   قسمت وسط رو  که خواستین ببافین ،( ۱۹ سانت دوم )

 اول دونه ها رو به نصف تقسیم کرده و می بافین …

وقتی به ( ۲ ) دانۀ  رو بافی رسیدن ؛ یکیشو می بافین و

از دومی به بعد تا آخر رج ، تمام دانه ها رو به سنجاق قفلی می کشین تا نبافته بمونه .

بعد دانه هایی رو که توی میل دست راست بافته بودین ،

بر می گردین و رج پشتشو می بافین . و به رجهای بافت اضافه می کنین تا

به اندازۀ  یک سوم دور پیشانیتون بشه .

حالا باز این دونه ها رو به سنجاق قفلی بکشین .* ۵ –  برین سراغ نصف بقیۀ دانه ها که اول جدا کرده بودین .

اونها رو از سنجاق خارج کرده و به میل بکشین و مث قسمت اولی ببافین .

هم اندازه که شدن ؛ قسمت اولی رو  می یارین از روی قسمت دوم و

 از اولین دانۀ سمت راستِ این تکه  ، دانه ها رو به میل می کشین .

اینطوری دو قسمتی که با یک درز از هم جدا بافته شده بودن …

روی هم تابیده قرار می گیرن و شکل ضربدری رو تداعی می کنن و

 دوباره توی یک میل هستن و …

* ۶ –  و شما می تونین یک سوم باقی ماندۀ ( حدود ۱۹ سانت آخر)

پیشانی بند خودتونو ببافین .

در آخر کار دانه ها رو کور کرده و درز پشت رو می دوزین .

منبع :بافتنی های مامان اعظم