نجیره که زدید سر قلاب رو ببرید داخل زنجیره ی کناریی بافت پفکی و وصل کنید. که بافت گرد بشه

IMG 0142 1 آموزش بافت پفکی

 

 

 

برای زنجیره زدن اول یه نخ رو دور قلاب بپیچید و گره بزنید

 

SC Step 2 آموزش بافت پفکی

 

به این صورت

 

SC Step 3 آموزش بافت پفکی

 

بعد نخ رو دور انگشتتون بپیچید

 

SC Step 6 آموزش بافت پفکی

 

و قلاب رو ببرید زیر نخ

 

SC Step 8 آموزش بافت پفکی

 

و نخ رو توسط قلاب بکشید داخل گره ی که هست

 

SC Step 9 آموزش بافت پفکی

 

به این صورت شما یه زنجیره زدید

 

SC Step 10 آموزش بافت پفکی

 

دیگه به همین ترتیب زنجیره بزنید.

 

SC Step 11 آموزش بافت پفکی

 

SC Step 12 آموزش بافت پفکی

 

به این میگن زنجیره زدن !!

 

SC Step 13 آموزش بافت پفکی

 

خوب حالا برای بافت پفکی یه چند رج پایه کوتاه بزنید

 

 

IMG 0121 1 آموزش بافت پفکی

 

خواستید که بافت پفکی رو شروع کنید رج رو که شروع میخواهید بکنید . بهعلامت فلش توجه کنید . سر قلاب رو داخل اون فاصله ایی که با فلش معلوم هست بکنید

 

IMG 0122 1 آموزش بافت پفکی

 

و دوتا زنجیره بزنید

 

IMG 0123 1 آموزش بافت پفکی

 

خوب اینجا رو دقت کنید وقتی زنجیره زدید بافت بعدی رو پایه کوتاه بزنید ولی دیگه انتهای بافت رو به زنجیره ی قبلی وصل نکنید همینطور آزاد بذارید و برید پایه کوتاه بعدی رو بزنید

 

IMG 0128 1 آموزش بافت پفکی

 

اینم دومین پایه کوتاه. اونم آزاد بذارید به پایه کوتاه قبلی وصل نکنید

 

IMG 0129 1 آموزش بافت پفکی

 

سومین پایه کوتاه رو هم به همون صورت بزنید

 

IMG 0131 1 آموزش بافت پفکی

 

و بعد همه رو با هم به هم وصل کنید.

 

IMG 0133 1 آموزش بافت پفکی

 

و یه زنجیره بزنید. زنجیره که زدید سر قلاب رو ببرید داخل زنجیره ی کناریی بافت پفکی و وصل کنید. که بافت گرد بشه.

 

IMG 0134 1 آموزش بافت پفکی

 

به این میگن پافت پفکی.

البته بهتون بگم که فقط  برای شروع رج شما دوتا زنجیره میزنید برای بافت های بعدی هر چهار تا رو پایه کوتاه میزنید.

برای بافت پفکی شما میتونید ۴ یا ۵ یا ۶ تا بافت پایه کوتاه یا بافت پایه بلند یا بافت پایه بلند دوبل بزنید. بسته به سلیقه ی خودتون هست و نقشه ی طرحی که هست.

بعد برای شروع بافت پفکی بعدی اینجا از بافت نامرئی استفاده  شده. ولی تو هر نقشه ایی اینطور نیست ممکنه بینش زنجیره باشه.

بافت نامرئی هم به این صورت هست که علامت فلش رو ببنید داخل اون زنحیره بزنید و برید جلو. یعنی بالا نباشه و انگار رو اون زنجیره ی رج پایین یه زنجیره زدید. به این هم میگن بافت نامرئی.

 

IMG 0135 1 آموزش بافت پفکی

 

IMG 0136 1 آموزش بافت پفکی

 

بعد همینطور بافت پفکی بزنید.

اینم بافت پفکی.

 

IMG 0142 1 آموزش بافت پفکی

منبع:آموزش بافتنی