۶۰ سانتی متر زنجیره ببافید.رج اول را پایه کوتاه ببافید.دو سر زنجیره را بهم وصل کنید ورج دوم را شروع نمایید. به اندازه ای که مایلید کیفتان بلند باشد، تعداد رج ها را اضافه کنید. محل شروع رج ها و پایان آن را مشخص کنید، اینکار به تمیزی کار کمک میکند و کیفتان منظم می […]

۶۰ سانتی متر زنجیره ببافید.رج اول را پایه کوتاه ببافید.دو سر زنجیره را بهم وصل کنید ورج دوم را شروع نمایید.

به اندازه ای که مایلید کیفتان بلند باشد، تعداد رج ها را اضافه کنید.

محل شروع رج ها و پایان آن را مشخص کنید، اینکار به تمیزی کار کمک میکند و کیفتان منظم می شود.

کاری که بافتید را به سه قسمت تقسیم کنید.روی قسمت پایین کار یک رج پایه کوتاه_یا بلند_ بزنید. دور تا دور کیف.

رج دوم داخل هر یک از پایه بلندها ،  دو پایه بلند بزنید. تا کارتان چین بیفتد.

رج سوم هم داخل هر پایه بلند، دو پایه بلند بزنید.

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

سه رج که بافتید، نختان را ببرید و ادامه کار را از یک سوم فرضی دیگر شروع کنید.

به همان روش بالا یک دور چین برای کیفتان ببافید.

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

بسته به بلندی و کوتاهی قد کیف، می توانید به تعداد رج ها اضافه کنید.

دقت کنید که چین های قسمت بالا، روی قسمت پایین بیفتد.

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

می توانید کل کیف را چین دار نمایید یا قسمت بالای آن را با تراشه یا مروارید تزیین نمایید.

با سوزن ونخ مروارید یا تراشه ها را با نظم دلخواه روی کار بدوزید.

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

داخل کیف را با پارچه هم رنگ آستر بدوزید.

ابتدا یک کیسه به اندازه کیف بدوزید، زیب را هم روی آستر کیف بدوزید.

آنرا داخل کیف قرار دهید وبه کیف  بدوزید.

چون کار شما بافت است، کوک یا نخ ها معلوم نمی شود، نگران تمیزی کار نباشید.

با قلاب چهار یا پنج پایه بلند در گوشه کیف بزنید و به بلندی دلخواه ادامه دهید، تا بند کیف آماده شود.

دقت کنید که بند کیف را خیلی بلند نگیرید زیرا وقتی کیف شما سنگین باشد، نخ کشیده می شود و بیش از اندازه بلند می شود.

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

 

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

کیف آماده است.

کیف قلاب بافی,آموزش بافتنی,کیف بافتنی

منبع : honar-dar-khaneh.mihanblog.com