به اندازه ۸۰ سانتی متر زنجیره بزنید.رج اول را پایه کوتاه بزنید. از رج دوم یک پایه بلند دوبل- دور قلاب دو بار نخ بگیرید_  ۵ زنجیره ، یک پایه بلند دوبل ، تا آخر. بافت به صورت رفت و برگشت می باشد. طول بافت به قدری است تا یک مربع کامل بافته شود. تقریبا […]

به اندازه ۸۰ سانتی متر زنجیره بزنید.رج اول را پایه کوتاه بزنید.

از رج دوم یک پایه بلند دوبل- دور قلاب دو بار نخ بگیرید_  ۵ زنجیره ، یک پایه بلند دوبل ، تا آخر.

بافت به صورت رفت و برگشت می باشد.

آموزش بافت,بافت شال,شال سه گوش

طول بافت به قدری است تا یک مربع کامل بافته شود. تقریبا ۸۰ سانتی متر میشود.

مربع که آماده شد، کار را اطو نمایید. طول بافت شما افزایش می یابد.

آموزش بافت,بافت شال,شال سه گوش

مربع بافته شده را از قطر تا کنید، تا یک سه گوش به دست بیاید.

دور تا دور سه گوش را از قسمت باز، زنجیره میزنیم. رج ا ول چهار زنجیره زده، و با یک پایه کوتاه به مثلث وصل میکنیم. تا انتهای کار.

رج دوم هم چهار زنجیره، یک پایه کوتاه. البته پایه کوتاه ها بین هلال زنجیره قبلی است.

آموزش بافت,بافت شال,شال سه گوش

رج سوم، پنج زنجیره زده و بین هلال زنجیره بالا وصل میکنیم.

هر چه رج ها بالاتر میرود، به تعداد زنجیره ها اضافه میشود.

آموزش بافت,بافت شال,شال سه گوش

شما میتوانید، هر رج یا یک رج درمیان تعداد زنجیره ها را افزایش دهید.

رج آخر شما اگر ۱۲ زنجیره باشد، شش  زنجیره زده، یک فندوقی و شش زنجیره. تا انتها.

فندوقی داخل یک زنجیره ۴ تا پایه زده وهمه را یکباره جمع میکنیم.

منبع : madarbanoo.com