۱۲۰ دانه سر بگیرید ( برای سایز ۳۸ ) هر بافتی که دوست داشتید ببافید ( حصیری ، جودونه ، پیچ ساده ، ۳ تا زیر ۳ تا رو و … ) یک مستطیل به ارتفاع ۶۰-۶۵ سانت ببافید و بعد کور کنید . اول و آخر کار را روی هم قرار دهید ( سرانداخته […]

قلاب بافی ,تاپ قلاب بافی

۱۲۰ دانه سر بگیرید ( برای سایز ۳۸ ) هر بافتی که دوست داشتید ببافید ( حصیری ، جودونه ، پیچ ساده ، ۳ تا زیر ۳ تا رو و … )
یک مستطیل به ارتفاع ۶۰-۶۵ سانت ببافید و بعد کور کنید .

اول و آخر کار را روی هم قرار دهید ( سرانداخته و کور شده ) و کار تا میخوره .

دو طرفش رو میدوزیم ( نصف عرض مستطیل ) . این دو قسمت که باز است جای دست است ( نصف عرض مستطیل ) و اون قسمت که جایی بوده که سر انداخته بودیم و کور کرده بودیم ( رج اول و آخر ) دور جلوی بدن است
دور تا دور این قسمت را قلاب میزنیم از دانه اول یک زنجیره بیرون می آوریم و ۶ زنجیره میزنیم ، در ۳ رج پایینتر قلاب را وارد میکنم و دوباره این کار را تکرار میکنیم.

منبع : woolen.ir