عکس/ مردای دوزنه از مهدی هاشمی یاد بگیرند!
عکس/ مردای دوزنه از مهدی هاشمی یاد بگیرند!

حواشی ایجاد شده از زندگی شخصی مهدی هاشمی بازیگر مرد سینمای ایران در این چند روز، سوژه طنزنویس رسانه ۷ شد.

حواشی ازدواج دوم مهدی هاشمی

ازدواج دوم مهدی هاشمی بازیگر مرد

ازدواج دوم مهدی هاشمی بازیگر مرد