شوک، ترس، نگرانی و استرس های مشابه، حتی در مواقعی که جریان شیردهی به خوبی پیش می رود، بروز وقایع خارجی ممکن است سبب تنش شود و تولید شیر را تحت تأثیر قرار دهد.

شایع ترین علل کاهش دهنده شیر مادر عبارتند از:

  • روش غلط شیردهی از نظر زمان و مدت
  • استفاده از غذای کمکی نامناسب
  • برطرف نشدن پرخونی پستان ها
  • جدا کردن مادر و شیرخوار و قرار دادن نامناسب شیرخوار در بغل و درست نگرفتن پستان مادر توسط شیر خوار در هنگام شیرخوردن
  • گاهی شیرخوار بیمار تمایلی به شیرخوردن نشان نمی دهد یا توانایی مکیدن و خارج کردن شیررا ندارد که این موضوع منجر به کاهش تولید شیر می شود .
  • شوک، ترس، نگرانی و استرس های مشابه، حتی در مواقعی که جریان شیردهی به خوبی پیش می رود، بروز وقایع خارجی ممکن است سبب تنش شود و تولید شیر را تحت تأثیر قرار دهد. تأثیر استرس  بر تولید شیر الزاماً مستقیم نیست، بلکه ممکن است در اثر آن، تداخل بسیار کمی بین رفتار و توجهات مادر و نیازهای کودک ایجاد شود. برای مثال ممکن است مادر به دلیل محدودیت های زمانی یا عدم آگاهی از نیازهای کودکش به میزان کافی به کودک شیر ندهد که باعث گرسنه ماندن و بی قراری کودک و نیز کاهش میزان تولید شیر مادر می شود.
  • خستگی مادر خصوصا” در ۴ تا ۶ ماه اول شیردهی
  • دریافت کالری ناکافی توسط مادر، همچنین بارداری ،عفونت پستان و مصرف استروژن
  • بیماریهای شدید مادر،عفونت ،هیپرتانسیون ،سنندرم شیهان ، بعضی مادران نیز به علل ناشناخته  در حوالی۴۰ سالگی وبعد شیر کافی تولید نمیکنند

منبع:نی نی سایت