در اثر تراکم شیر در سینه به وجود می آید. برای کاهش درد، مادر باید به نوزاد خود شیر دهد، وگرنه تولید و ساخت شیر متوقف می شود.

مشکلات رایج مادران در دوران شیردهی رسانه ۷ :

  •  درد سینه : در اثر تراکم شیر در سینه به وجود می آید. برای کاهش درد، مادر باید به نوزاد خود شیر دهد، وگرنه تولید و ساخت شیر  متوقف می شود.
  •  زخم نوک سینه : این مشکل با روش صحیح شیردهی برطرف می شود. اگر فقط نوک سینه ی مادر در دهان نوزاد قرار گیرد، احتمال زخم شدن نوک سینه وجود دارد
  • بسته شدن مجرای خروجی شیر :این مشکل نیز باعث درد در هنگام مک زدن نوزاد می شود. مادران باید شیر دادن را ادامه دهند تا این مجرا باز شود.
  • ماستیت : ماستیت نوعی عفونت سینه می باشد. باکتری ها وارد مجرای خروجی شیر می شوند و سینه را عفونی می کنند. گاهی این عفونی شدن موجب تب، درد، تورم، قرمزی، زخم و یا ترک خوردگی نوک سینه می گردد.در این مشکل، ممکن است نوزاد از شیر خوردن از سینه عفونی خودداری کند، لذا باید از سینه دیگر به نوزاد شیر داد. اما بعد از شیر دادن، شیر موجود در سینه عفونی را نیز باید دوشید تا دوباره آن سینه نیز سالم شود و نوزاد بتواند از آن سینه شیر بخورد. مهمترین قسمت درمان ماستیت، تخلیه شیر از پستان است زیرا در اثر ماندن شیر در پستان، عفونت تشدید می گردد. اگر درمان عفونت پستان هرچه زودتر شروع نشود و یا به صورت سریعی انجام نشود، می تواند منجر به آبسه پستان گردد.
  • فرورفتگی یا ترک خوردگی نوک سینه

 توصیه هائی برای شیر دادن به کودک :

قبل از شیر دادن دستهایتان را بشوید و پستان خود را آب ولرم تمیز کنید . پستان را با استفاده از صابون یا مواد ضد عفونی تحریک نکنید.

هنگام شیر دادن نوزاد را بغل کرده ، سر او را بالاتر نگه دارید ، توجه کنید که سینه شما روی بینی نوزاد را نپوشاند و مانع تنفس نوزاد نشود برای جلگیری از اینکار چهار انگشت خودر را زیر سینه و انگشت شست را روی سینه قرار دهید . برخی از مادران از دو انگشت خود بصورت قیچی استفاده می کنند که اینکار سبب کاهش شیر می شود.

در اوایل تولد به نوزاد از هر دو پستان خود شیر دهید.

پس از اینکه از یک سینه شیرخورد  ، پشت او را ماساژ دهید تا آروغ بزند ، سپس سینه دیگر را به او بدهید و عمل ماساژ را تکرار کنید.برای جلوگیری از پریدن شیر در گلوی نوزاد ، او را پس از خوردن شیر یا به پهلوی راست یا چپ بخوابانید . توجه کنید که هیچوقت نوزاد را بر روی شکم نخوابانید.

 شیرمادر تا شش ماهگی برای رفع نیازهای شیرخوار کافی است و  در این دوره به جز آب در مواقع نیاز یا استفاده از قطره هایی که پزشک توصیه می کنند ، هیچ چیز دیگر به کودک ندهید. از شیردهی در حالت خوابیده خودداری کنید و حتما نوزاد را در آغوش گرفته و به او شیر دهید.

ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﺮﺵ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺷﻴﺮﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ ، ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻴﺮﺩﻫﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺷﻴﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ، ﮐﻮﺩک ﺑﺮ ﺭﻭی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺭﺷﺪ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﻁﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﭘﺰﺷﮏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.

 

منبع:نی نی سایت