دو هفته اول ماه هشتم رسانه ۷ در این دو هفته ضمن ادامه برنامه قبل، زرده تخم مرغ به رژیم غذایی شیرخوار اضافه و دفعات تغذیه او ۵ بار در روز می شود. تخم مرغ را در آب به مدت ۲۰ دقیقه می جوشانند تا کاملا سفت شود، سپس زرده سفت شده را از سفیده […]

دو هفته اول ماه هشتم

رسانه ۷ در این دو هفته ضمن ادامه برنامه قبل، زرده تخم مرغ به رژیم غذایی شیرخوار اضافه و دفعات تغذیه او ۵ بار در روز می شود.

تخم مرغ را در آب به مدت ۲۰ دقیقه می جوشانند تا کاملا سفت شود، سپس زرده سفت شده را از سفیده آن جدا نموده و روز اول به اندازه یک نخود از زرده تخم مرغ را در کمی آب جوشیده یا شیر مادر نرم و حل کرده سپس به شیرخوار می دهند.

هرروز صبح همراه با فرنی زرده تخم مرغ را به تدریج اضافه می کنند تا ظرف ۱۰ روز به یک زرده کامل برسد. از آن به بعد یا هر روز نصف زرده تخم مرغ را همراه با ۳ قاشق مرباخوری فرنی (یا حریره) به کودک می دهند یا یک روز در میان یک زرده کامل تخم مرغ به او داده و روز بعد ۵ تا۶ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره بادام داده می شود.

برنامه غذایی شیرخوار در اواسط ماه هشتم

  صبح                ۱۰ صبح     ظهر                عصر                 شب
یک روز یک زرده کامل تخم مرغ      ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره ۳ تا ۶ قاشق مرباخوری سوپ ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره ۳تا۶ قاشق مرباخوری سوپ
روز بعد ۵ تا ۶ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره      ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره ۳ ت ۶ قاشق مرباخوری سوپ ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره ۳ تا ۶ قاشق مربا خوری سوپ
یاهر روز ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره+ نصف زرده تخم مرغ      ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره ۳ تا ۶ قاشق مربا خوری سوپ ۳ قاشق مرباخوری فرنی یا حریره ۳ تا ۶ قاشق مربا خوری سوپ

در این زمان کم کم می توان از سبزی های نشاسته ای مثل سیب زمینی، کدوحلوایی و نخود فرنگی (نخود سبز) نیز به فاصله هر سه روز به سوپ اضافه کرد ضمنا غلظت سوپ باید به اندازه حلیم باشد.

توجه:

سیب زمینی را باید بعد از شستن کامل پخت، پوست آن را جدا کرد و سیب زمینی پخته شده را به محتویات سوپ اضافه نمود.

معمولا یک چهارم سیب زمینی برای هر وعده سوپ و یک سیب زمینی متوسط برای سوپ تمام روز کافی است.

یک تکه کوچک از کدو حلوایی (به اندازه یک قوطی کبریت) برای سوپ تمام روزکفایت می کند.

استفاده از گوجه فرنگی به سوپ به فاصله سه روز از اضافه کردن یک نوع سبزی اشکالی ندارد.

بعد از سوپ ظهر و شب می توان یک قاشق مربا خوری ماست هم به کودک داد و مقدار آن را به تدریج و برحسب تمایل او اضافه نمود.

بهتر است ماست با سوپ مخلوط نشود تا شیرخوار با طعم خود ماست آشنا شود. ولی اگر شیرخوار مخلوط ماست با سوپ را دوست داشت این کار بلامانع است.

بعد از پوست کندن سیب زمینی اگر بخشی از آن سبز رنگ بود باید آن را جدا کرد و دور انداخت و بقیه سیب زمینی را که سالم و زرد رنگ است به سوپ کودک اضافه نمود.

به عنوان مثال ۳ نوع سوپ که تنوع مواد غذایی در محتویات آن رعایت شده است ذکر می گردد.

گوشت مرغ، هویج، برنج، جعفری و سیب زمینی

گوشت گوسفند، لوبیا سبز، برنج، گشنیز و گوجه فرنگی

گوشت گوساله، کدو حلوایی، جعفری، سیب زمینی و گوجه فرنگی

اضافه کردن کمی پیاز رنده شده و خرد شده به سوپ برای رفع بوی مرغ یا گوشت اشکالی ندارد. همچنین افزودن چند قطره آب لیمو ترش تازه یا آب نارنج تازه به سوپ و غذای کودک هم آن را خوش طعم می کند و هم جذب آهن را افزایش می دهد.

دو هفته دوم ماه هشتم

برای تنوع بخشیدن به غذای کودک باید هر چند روز یک بار مواد تشکیل دهنده سوپ را تغییر داد.

هر سه روز یک بار می توان جو، بلغور گندم و رشته فرنگی را که قبلا پخته و نرم شده است به اندازه یک قاشق مرباخوری به سوپ اضافه کرد.

بعد از اضافه کردن جو، گندم و … بهتر است به اندازه یک قاشق مرباخوری کره یا روغن مایع به سوپ اضافه نمود. افزودن کره یا روغن مایع به غذای شیرخوار به ویژه شیرخوارانی که رشد کافی ندارند به رشد آنان کمک می کند.

از سبزی های نشاسته ای و یا سایر سبزی ها می توان پوره تهیه کرد و به جای یک وعده فرنی صبح یا عصر از پوره استفاده نمود.

برنامه غذایی کودک در دو هفته آخر ماه هشتم زندگی

                  صبح               ۱۰ صبح                       ظهر           عصر                   شب
۳ قاشق مربا خوری فرنی یا حریره+نصفزرده تخم مرغ ۳قاشق مرباخوری فرنی یا حریره یا  پوره ۳تا۶قاشق مرباخوری سوپ+ ۲ تا۴ قاشق     مرباخوری ماست ۳قاشق مرباخوری فرنی/ حریره

  ۳ تا ۶ قاشق مرباخوری سوپ+ ۲ تا ۴ قاشق مربا         خوری ماست