خوردن صبحانه به کودکان کمک می کند آمادگی ذهنی بهتری برای رفتن به مدرسه و حضور در کلاس درس داشته باشند وهمچنین از خستگی و اضطراب آنان می کاهد.

دو سال نخست زندگی نوزادان اهمیت بسیار زیادی بر سلامت آنان دارد

رسانه ۷ –  ‌کودکانی که در دو سال نخست زندگی از نعمت صبحانه محروم باشند، در آینده به‌ ‌بیماری‌هایی همچون عفونت‌های تنفسی، مشکلات شنوایی، و عقب ماندگی ذهنی دچار خواهند‌ ‌شد.

مطالعات نشان می‌دهد تغذیه دو سال نخست زندگی نوزادان اهمیت بسیار زیادی بر سلامت آنان دارد. به گزارش سازمان بهداشت پان آمریکن دو سال اول زندگی مهم‌ترین دوران کودکی محسوب می‌شود و‌ ‌کودکانی که در دو سال نخست زندگی از نعمت صبحانه محروم باشند، در آینده به‌ ‌بیماری‌هایی همچون عفونت‌های تنفسی، مشکلات شنوایی، و عقب ماندگی ذهنی دچار خواهند‌ ‌شد.

در همین حال خبر گزاری فارس به نقل از دانشگاه کاردیف انگلستان گزارش داد:محققان دریافتند کودکانی که صبحانه کامل ازغذاهایی که حاوی غلات نظیر گندم و جو می باشد، مصرف می کنند نسبت به کودکانی که از خوردن صبحانه دوری می کنند، ازهوش و تمرکز فکری بالاتری برخوردارند.

بر اساس این گزارش، محققان دانشگاه کاردیف انگلستان به منظور درک دقیق تاثیرصبحانه مغذی حاوی غلات بر ذهن و جسم کودکان، مطالعه ای را بر رفتار ۲۱۳ کودک ۴ تا ۱۱ ساله از بین ۱۵۳ خانواده به مدت دوهفته انجام دادند.
این مطالعه نشان داد که خوردن صبحانه به کودکان کمک می کند آمادگی ذهنی بهتری برای رفتن به مدرسه و حضور در کلاس درس داشته باشند وهمچنین از خستگی و اضطراب آنان می کاهد.
محققان همچنین دریافتند کودکانی که صبحانه کامل حاوی غلات مصرف می کنند از توانایی ذهنی، فیزیکی و شناختی بالایی برخوردارند.

منبع:نی نی سایت