GO with withطنز
GO with withطنز

امروز یه پیکان تو خیابون دیدم پشتش نوشته بود:GO with withبعد از کلی تحقیق در متون انگلیسی فهمیدم منظورش اینه:بروبابا GO:برو with:با with:با . . . . . . . . . واقعا چه آدمایی پیدا میشن تو جامعه منبع: http://www.fr-mohammad.blogfa.com

امروز یه پیکان تو خیابون دیدم پشتش نوشته بود:GO with withبعد از کلی تحقیق در متون انگلیسی فهمیدم منظورش اینه:بروبابا

GO:برو

with:با

with:با

.

.

.

.

.

.

.

.

.

واقعا چه آدمایی پیدا میشن تو جامعه

منبع:

http://www.fr-mohammad.blogfa.com