عروس :خودت بگو خلافت چیه؟ داماد :فقط ادامس زیاد میجوم. آدامس !!!! حالا چرا آدامس میجوی ؟ بو سیگارو از بین میبره مگه سیگار میکشی؟ اره بعد از عرق حال میده                                   مگه عرق میخوری؟                            اره گیرایی تریاک رو زیاد میکنه                                 مگه تریاک میکشی؟                                   اره از بیکاری بهتره                                      مگه بیکاری؟                      […]

عروس :خودت بگو خلافت چیه؟

داماد :فقط ادامس زیاد میجوم.

آدامس !!!! حالا چرا آدامس میجوی ؟

بو سیگارو از بین میبره

مگه سیگار میکشی؟

اره بعد از عرق حال میده

                                  مگه عرق میخوری؟

                           اره گیرایی تریاک رو زیاد میکنه

                                مگه تریاک میکشی؟

                                  اره از بیکاری بهتره

                                     مگه بیکاری؟

                     اره خوب همیشه که نمیشه دزدی کرد

                             مگه دزدی هم میکنی ؟

            نه بعد اینکه از زندان اومدم بیرون دیگه دزدی نکردم .

                                 مگه زندان بودی ؟

             الکی فرستادنم اون تو . من که نکشتم طرف رو …

منبع:http://www.fr-mohammad.blogfa.com