ای کاش فاصله ها پر شه اما نه با اخبار بد ای کاش وقتی نیستی کسی نگه که جایی بهت خوش میگذره ! ای کاش وقتی بهت خوش میگذره یاد منم کنی حتی یه لحظه! ای کاش وقتی سعی میکنی که حضورتو به دیگرون ثابت کنی یادت باشه که منم حس کنی درک کنی. ای […]

ای کاش فاصله ها پر شه اما نه با اخبار بد

ای کاش وقتی نیستی کسی نگه که جایی بهت خوش میگذره !

ای کاش وقتی بهت خوش میگذره یاد منم کنی حتی یه لحظه!

ای کاش وقتی سعی میکنی که حضورتو به دیگرون ثابت کنی یادت باشه که منم حس کنی درک کنی.

ای کاش فاصله ها مون پر شه از حرفای مثبت که بگی بهم فقط با من خوشی و هر شب بگی که ماله خودمی.

ای کاش فاصله ها انقد طولانی نشه که حادثه ها بگیره مارو از هم.

ای کاش فاصله ها با مرگ پر نشه که خیلی سخته.

ای کاش بیایی و ببینی که روزام بی تو شبه و شبام فقط تویی.

ای کاش علم انقد پیشرفت کنه که تو بتونی بری به اونجا که دوس داری و من از تو دور نشم با تمام وابستگیام به همه کس و همه چی.

ای کاش فاصله ها تموم بشه با هر چی که ممکنه.

ای کاش نت و اسکایپ و همه چی دیوونه ترم نکنه.

ای کاش خواب چشمامونو از هم نگیره انقد نگاه کنیم به هم تا سحرها بیاد و بره

ای کاش    ای کاش   ای کاش…

منبع:

http://ghadrdan.persianblog.ir